Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi wprost, że zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Sylwester nie stanowi w tej kwestii wyjątku.

Zgodnie z ustawą miejsca publiczne to:

-środki i obiekty komunikacji publicznej
-teren szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz domów studenckich
-masowe zgromadzenia
-zakłady pracy i miejsca zbiorowego żywienia pracowników
-obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych.

Ponadto według art. 14. ust. 2a. zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Kwestię kiedy napój jest alkoholowy reguluje art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu.

Za złamanie zakazu picia w miejscu publicznym grozi mandat w wysokości 100 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się


Zarejestruj się


Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.