Wszystko zależy od tego, czy dana kwota była potraktowana w umowie jako zaliczka czy zadatek. Oba terminy są dość często mylone.

Zadatek to suma pieniędzy, mająca na celu zabezpieczenie każdej ze stron, w przypadku nie wykonania umowy. Jeśli z umowy nie wywiąże się strona, która dała zadatek, wówczas druga strona ma prawo odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek. Mówi o tym art. 394 Kodeksu Cywilnego.

przepisy

Zaliczka natomiast nie zabezpiecza wykonania umowy. Jest to kwota pieniędzy traktowana na poczet dalszych należności wynikających z umowy. Jeśli zostanie ona zawarta, zaliczka jest wliczana w całość należnej sumy za daną usługę czy zakupiony produkt. W sytuacji kiedy osoba wpłacająca zaliczkę decyduje się odstąpić od zawartej umowy, z jakichkolwiek przyczyn, ma ona prawo żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Żądając zwrotu wpłaconej zaliczki można powołać się na art. 494 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy. Natomiast zgodnie z art. 487 § 2 Kodeksu Cywilnego, umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się


Zarejestruj się


Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.